head

Københavns kommune / brugbyen.nu

Lige som Københavns kommune skulle til at lancere den nye portal brugbyen.nu, hvor byens kulturevents og arrangementer præsenteres – kom corona og lukkede byen ned.

Da Danmark langsomt lukkede op igen i sommeren 2020, ville kommunen med denne animerede video gøre borgerne opmærksomme på portalen, og få dem til at lave en profil.

#brugbyen.nu #københavnskommune

Københavns kommune / brugbyen.nu

Københavns kommune ville med denne animerede video gøre borgerne opmærksomme på, at de aktivt kunne gøre noget for at støtte kulturen i deres by.

#brugbyen.nu #støtkulturen

Københavns kommune / næste års budgetter

Københavns kommune ville med disse animerede videoer oplyse borgerne, om de største budgetudgifter for kommende års budget.

#kommunebudget #infografik 

Vil du vide mere om dette projekt kontakt Henriette Nolsøe +45 2191 8067

// Københavns kommune

Se lignenede cases

MARENGDELUXE DESIGN OG ANIMATIONS BUREAU

 KØBENHAVN

 

T  +45 3323 1200

 

M  marengdeluxe@marengdeluxe.dk

 

VÄXJÖ

 

T  +45 2735 5522

 

M  marengdeluxe@marengdeluxe.dk