head

ENERGISAMVERKAN BLEKINGE

En praktisk manual i filmformat för kompetensutveckling inom hållbart byggande. Tillsammans med Energikontorsydost och Energisamverkan Blekinge och Region Blekinge har vi producerat dessa 5 filmer om hållbart och cirkulärt byggande i Blekinge.  Manualen är ett praktiskt verktyg som skall ge ett bra stöd för projektledare att genomföra projekt med hållbart byggande. 

Genom att använda filmerna som en gemensam bas skapas en tydlighet om vad Blekinges offentliga aktörer menar med hållbart byggande emot entreprenörer och leverantörer. Filmerna går igenom hur du använder manualen, aspekter av ekonomi för hållbar byggande, samt faserna Förstudie, Projektering samt Förvaltning. 

 

ANVÄNDNING AV MANUALEN

 En film om hur du använder Hållbar byggnation i Blekinge – en praktisk manual

PROJEKTERINGSFASEN

Om vad som är viktigt att tänka på under projekteringsfasen av ett byggprojekt

FÖRSTUDIE

Om vad som är viktigt att tänka på när man gör en förstudie inför ett byggprojekt

EKONOMI OCH HÅLLBART BYGGANDE

Ekonomi och hållbart byggande
Det är billigare att bygga rätt från början. I manualen Hållbar byggnation i Blekinge kan du läsa om viktiga ekonomiska aspekter för hållbart byggande.

 

FÖRVALTNING OCH UPPFÖLJNING

Redan i början av ett byggprojekt är det viktigt att planera för att byggnaden ska kunna förvaltas, underhållas och slutligen demonteras på ett hållbart sätt. 
Manualen Hållbar byggnation i Blekinge beskriver vad som är viktigt att tänka på.

Vill du veta mer om dessa projekt, eller prata om ditt eget projekt –  kontakt Maria Uleskog + 45 2735 552 

 

Se lignende cases

MARENGDELUXE DESIGN OG ANIMATIONSBUREAU +45 3323 1200