Skift leverandør

SKIFT LEVERANDØR

Animeret film lavet for Forbrugerstyrelsen – med henblik på at få folk til at overveje at skifte leverandører til energi, telefon etc.

Animated film made for Forbrugerstyrelsen in order to make people reconsider suppliers for phone, energy etc.
Client: Forbrugerstyrelsen